LeftRightAlignment Wyliczenie

Definicja

Określa, czy obiekt lub tekst są wyrównane do lewej lub prawej strony punktu odniesienia.Specifies whether an object or text is aligned to the left or right of a reference point.

public enum class LeftRightAlignment
public enum LeftRightAlignment
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum LeftRightAlignment
type LeftRightAlignment = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type LeftRightAlignment = 
Public Enum LeftRightAlignment
Dziedziczenie
LeftRightAlignment
Atrybuty

Pola

Left 0

Obiekt lub tekst są wyrównane do lewej strony punktu odniesienia.The object or text is aligned to the left of the reference point.

Right 1

Obiekt lub tekst są wyrównane do prawej strony punktu odniesienia.The object or text is aligned to the right of the reference point.

Uwagi

Użyj elementów członkowskich tego wyliczenia, aby ustawić wartości DropDownAlign UpDownAlign właściwości i.Use the members of this enumeration to set the values of the DropDownAlign and UpDownAlign properties.

Dotyczy

Zobacz też