ListBox.BackgroundImageLayoutChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie właściwości BackgroundImageLayout.Occurs when the BackgroundImageLayout property changes.

public:
 event EventHandler ^ BackgroundImageLayoutChanged;
public event EventHandler BackgroundImageLayoutChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler BackgroundImageLayoutChanged;
member this.BackgroundImageLayoutChanged : EventHandler 
Public Custom Event BackgroundImageLayoutChanged As EventHandler 
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant to this class.

Dotyczy