ListBox.OnFontChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie FontChanged.Raises the FontChanged event.

protected:
 override void OnFontChanged(EventArgs ^ e);
protected override void OnFontChanged (EventArgs e);
override this.OnFontChanged : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnFontChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Dotyczy