ListBox.PaddingChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie wartości właściwości Padding.Occurs when the value of the Padding property changes.

public:
 event EventHandler ^ PaddingChanged;
public event EventHandler PaddingChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler PaddingChanged;
member this.PaddingChanged : EventHandler 
Public Custom Event PaddingChanged As EventHandler 
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy