ListBox.SelectedObjectCollection(ListBox) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListBox.SelectedObjectCollection klasy.Initializes a new instance of the ListBox.SelectedObjectCollection class.

public:
 SelectedObjectCollection(System::Windows::Forms::ListBox ^ owner);
public SelectedObjectCollection (System.Windows.Forms.ListBox owner);
new System.Windows.Forms.ListBox.SelectedObjectCollection : System.Windows.Forms.ListBox -> System.Windows.Forms.ListBox.SelectedObjectCollection
Public Sub New (owner As ListBox)

Parametry

owner
ListBox

ListBox Reprezentujący właściciela kolekcji.A ListBox representing the owner of the collection.

Uwagi

Nie można utworzyć wystąpienia tej klasy bez kojarzenia jej z ListBox kontrolką.An instance of this class cannot be created without associating it with a ListBox control.

Dotyczy