ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling Pole

Definicja

Określa wartość AutoScroll właściwości.Determines the value of the AutoScroll property.

protected: int ScrollStateAutoScrolling = 1;
protected const int ScrollStateAutoScrolling = 1;
val mutable ScrollStateAutoScrolling : int
Protected Const ScrollStateAutoScrolling As Integer  = 1

Wartość pola

Int32

Uwagi

ScrollStateAutoScrollingPole jest maską.The ScrollStateAutoScrolling field is a mask. Można go użyć z GetScrollState SetScrollState metodami i, aby pobrać i ustawić AutoScroll Właściwość.You can use it with the GetScrollState and SetScrollState methods to get and set the AutoScroll property.

Dotyczy

Zobacz też