ScrollableControl.ScrollStateFullDrag Pole

Definicja

Określa, czy użytkownik włączył pełne przeciąganie okna.Determines whether the user has enabled full window drag.

protected: int ScrollStateFullDrag = 16;
protected const int ScrollStateFullDrag = 16;
val mutable ScrollStateFullDrag : int
Protected Const ScrollStateFullDrag As Integer  = 16

Wartość pola

Int32

Uwagi

ScrollStateFullDragPole jest maską.The ScrollStateFullDrag field is a mask. Użyj tej GetScrollState metody i, SetScrollState Aby uzyskać i określić, czy użytkownik włączył pełne przeciąganie okna.Use it with the GetScrollState and SetScrollState methods to get and set whether the user has enabled full window drag.

Gdy włączone jest pełne przeciąganie okna, zawartość systemu Windows jest wyświetlana, gdy użytkownik przesunie i zmieni rozmiar okien.When full window drag is enabled, the contents of windows are displayed when the user moves and sizes the windows.

Dotyczy

Zobacz też