ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled Pole

Definicja

Określa, czy użytkownik przewinie ScrollableControl formant.Determines whether the user had scrolled through the ScrollableControl control.

protected: int ScrollStateUserHasScrolled = 8;
protected const int ScrollStateUserHasScrolled = 8;
val mutable ScrollStateUserHasScrolled : int
Protected Const ScrollStateUserHasScrolled As Integer  = 8

Wartość pola

Int32

Uwagi

ScrollStateUserHasScrolledPole jest maską.The ScrollStateUserHasScrolled field is a mask. Użyj tej metody, GetScrollState Aby uzyskać, czy użytkownik przewinie przez ScrollableControl .Use it with the GetScrollState method to get whether the user had scrolled through the ScrollableControl.

Dotyczy

Zobacz też