SizeGripStyle Wyliczenie

Definicja

Określa styl uchwytu zmiany wielkości w Form .Specifies the style of the sizing grip on a Form.

public enum class SizeGripStyle
public enum SizeGripStyle
type SizeGripStyle = 
Public Enum SizeGripStyle
Dziedziczenie
SizeGripStyle

Pola

Auto 0

Uchwyt zmiany wielkości jest automatycznie wyświetlany, gdy jest to możliwe.The sizing grip is automatically displayed when needed.

Hide 2

Uchwyt zmiany wielkości jest ukryty.The sizing grip is hidden.

Show 1

Uchwyt zmiany wielkości jest zawsze wyświetlany w formularzu.The sizing grip is always shown on the form.

Uwagi

Użyj elementów członkowskich tego wyliczenia, aby ustawić wartość SizeGripStyle właściwości Form .Use the members of this enumeration to set the value of the SizeGripStyle property of the Form.

Dotyczy

Zobacz też