SystemInformation.GetBorderSizeForDpi(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera grubość (w pikselach) okna o płaskim stylu lub granicy kontrolki System dla danej wartości DPI.Gets the thickness, in pixels, of a flat-style window or system control border for a given DPI value.

public:
 static System::Drawing::Size GetBorderSizeForDpi(int dpi);
public static System.Drawing.Size GetBorderSizeForDpi (int dpi);
static member GetBorderSizeForDpi : int -> System.Drawing.Size
Public Shared Function GetBorderSizeForDpi (dpi As Integer) As Size

Parametry

dpi
Int32

Wartość DPI bieżącego urządzenia wyświetlającego.The DPI value for the current display device.

Zwraca

Size

, Size Która wskazuje szerokość, w pikselach, obramowanie pionowe i wysokość obramowania poziomego w pikselach.A Size that indicates the width, in pixels, of a vertical border, and the height, in pixels, of a horizontal border.

Dotyczy