SystemInformation.VerticalScrollBarArrowHeightForDpi(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera Wysokość pionowej mapy bitowej strzałki paska przewijania w pikselach.Gets the height of the vertical scroll bar arrow bitmap in pixels.

public:
 static int VerticalScrollBarArrowHeightForDpi(int dpi);
public static int VerticalScrollBarArrowHeightForDpi (int dpi);
static member VerticalScrollBarArrowHeightForDpi : int -> int
Public Shared Function VerticalScrollBarArrowHeightForDpi (dpi As Integer) As Integer

Parametry

dpi
Int32

Dowolna wartość DPI służąca do skalowania mapy bitowej strzałki paska przewijania.An arbitrary DPI value used to scale the vertical scroll bar arrow bitmap.

Zwraca

Int32

Wysokość mapy bitowej strzałki paska przewijania w pikselach.The height of the vertical scroll bar arrow bitmap in pixels.

Dotyczy