GlyphFontSizingType Wyliczenie

Definicja

Określa, kiedy styl wizualizacji wybiera inny rozmiar czcionki glifu.Specifies when the visual style selects a different glyph font size.

public enum class GlyphFontSizingType
public enum GlyphFontSizingType
type GlyphFontSizingType = 
Public Enum GlyphFontSizingType
Dziedziczenie
GlyphFontSizingType

Pola

Dpi 2

Zmiany rozmiaru czcionki glifów opierają się na ustawieniach kropek na cal (DPI).Glyph font size changes are based on dots per inch (DPI) settings.

None 0

Rozmiary czcionki glifów nie zmieniają się.Glyph font sizes do not change.

Size 1

Zmiany rozmiaru czcionki glifów są zależne od ustawień rozmiaru czcionki.Glyph font size changes are based on font size settings.

Uwagi

GlyphFontSizingTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.GlyphFontSizingType .The GlyphFontSizingType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.GlyphFontSizingType.

Dotyczy