IconEffect Wyliczenie

Definicja

Określa wizualny efekt zastosowania stylu wizualnego do ikony.Specifies the visual effect that the visual style will apply to an icon.

public enum class IconEffect
public enum IconEffect
type IconEffect = 
Public Enum IconEffect
Dziedziczenie
IconEffect

Pola

Alpha 4

Ikona jest alfa-Blend.The icon is alpha-blended.

Glow 1

Ikona blasku.The icon glows.

None 0

Nie zastosowano żadnego efektu wizualnego do ikony.No visual effect is applied to the icon.

Pulse 3

Ikona pulsu.The icon pulses.

Shadow 2

Ikona ma cień.The icon has a shadow.

Uwagi

IconEffectWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.IconEffect .The IconEffect values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.IconEffect.

Dotyczy