ScrollBarSizeBoxState Wyliczenie

Definicja

Określa stan wizualizacji uchwytu zmiany rozmiarów paska przewijania, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a scroll bar sizing handle that is drawn with visual styles.

public enum class ScrollBarSizeBoxState
public enum ScrollBarSizeBoxState
type ScrollBarSizeBoxState = 
Public Enum ScrollBarSizeBoxState
Dziedziczenie
ScrollBarSizeBoxState

Pola

LeftAlign 2

Uchwyt zmiany wielkości jest wyrównany do lewej strony.The sizing handle is aligned to the left.

RightAlign 1

Uchwyt zmiany wielkości jest wyrównany do prawej strony.The sizing handle is aligned to the right.

Uwagi

ScrollBarSizeBoxStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów uwidocznionych przez VisualStyleElement.ScrollBar.SizeBox klasę.The ScrollBarSizeBoxState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the VisualStyleElement.ScrollBar.SizeBox class. ScrollBarSizeBoxStateWartości są również używane jako argument w ScrollBarRenderer.DrawSizeBox metodzie.The ScrollBarSizeBoxState values are also used as an argument in the ScrollBarRenderer.DrawSizeBox method.

Dotyczy