TrueSizeScalingType Wyliczenie

Definicja

Określa typ skalowania elementu stylu wizualnego o stałym rozmiarze.Specifies the scaling type of a visual style element with a fixed size.

public enum class TrueSizeScalingType
public enum TrueSizeScalingType
type TrueSizeScalingType = 
Public Enum TrueSizeScalingType
Dziedziczenie
TrueSizeScalingType

Pola

Dpi 2

Element jest skalowany w ustawieniach kropek na cal (DPI).The element is scaled to dots per inch (DPI) settings.

None 0

Nie określono typu skalowania dla elementu.No scaling type is specified for the element.

Size 1

Element jest skalowany w celu ustawienia rozmiaru.The element is scaled to size settings.

Uwagi

TrueSizeScalingTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.TrueSizeScalingType .The TrueSizeScalingType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.TrueSizeScalingType.

Dotyczy