FrameworkContentElement Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FrameworkContentElement.Initializes a new instance of the FrameworkContentElement class.

public:
 FrameworkContentElement();
public FrameworkContentElement ();
Public Sub New ()

Dotyczy