FrameworkContentElement.FocusVisualStyleProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności FocusVisualStyle.Identifies the FocusVisualStyle dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FocusVisualStyleProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FocusVisualStyleProperty;
 staticval mutable FocusVisualStyleProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FocusVisualStyleProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy