FrameworkContentElement.InputScopeProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności InputScope.Identifies the InputScope dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ InputScopeProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty InputScopeProperty;
 staticval mutable InputScopeProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly InputScopeProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy