FrameworkContentElement.LanguageProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności Language.Identifies the Language dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ LanguageProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty LanguageProperty;
 staticval mutable LanguageProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly LanguageProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy