FrameworkElement.CursorProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności Cursor.Identifies the Cursor dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ CursorProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty CursorProperty;
 staticval mutable CursorProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly CursorProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy