FrameworkElement.ForceCursorProperty Pole

Definicja

Identyfikuje ForceCursor Właściwość zależności.Identifies the ForceCursor dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ForceCursorProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ForceCursorProperty;
 staticval mutable ForceCursorProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ForceCursorProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy