FrameworkElement.HeightProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Height Właściwość zależności.Identifies the Height dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ HeightProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty HeightProperty;
 staticval mutable HeightProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly HeightProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy