FrameworkElement.VerticalAlignmentProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności VerticalAlignment.Identifies the VerticalAlignment dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ VerticalAlignmentProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty VerticalAlignmentProperty;
 staticval mutable VerticalAlignmentProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly VerticalAlignmentProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy