CursorType Wyliczenie

Definicja

Określa wbudowane typy kursorów.Specifies the built in cursor types.

public enum class CursorType
public enum CursorType
type CursorType = 
Public Enum CursorType
Dziedziczenie
CursorType

Pola

AppStarting 3

Standardowa strzałka z małym wskaźnikiem klepsydry.A standard arrow with small hourglass cursor.

Arrow 2

Kursor standardowej strzałki.A standard arrow cursor.

ArrowCD 27

Kursor w stacji CD ze strzałką.An arrow cd cursor.

Cross 4

Kursor krzyżykowy.A crosshair cursor.

Hand 14

Kursor dłoni.A hand cursor.

Help 5

Kursor pomocy.A help cursor.

IBeam 6

Kursor tekstowy ze znakiem.A text I-Beam cursor.

No 1

Brak kursora.No cursor.

None 0

Wartość wskazująca, że kursor nie powinien być wyświetlany.A value indicating that no cursor should be displayed.

Pen 15

Kursor pióra.A pen cursor.

ScrollAll 18

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi północ, Południowe, wschodnie i zachodnie.A scrolling cursor with arrows pointing north, south, east, and west.

ScrollE 22

Przewijany kursor ze strzałką wskazującą wschód.A scrolling cursor with an arrow pointing east.

ScrollN 19

Przewijany kursor ze strzałką wskazującą północ.A scrolling cursor with an arrow pointing north.

ScrollNE 24

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi północ i wschód.A scrolling cursor with arrows pointing north and east.

ScrollNS 16

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi północ i południe.A scrolling cursor with arrows pointing north and south.

ScrollNW 23

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi północ i zachodni.A scrolling cursor with arrows pointing north and west.

ScrollS 20

Kursor przewijania z strzałką wskazującą południe.A scrolling cursor with an arrow pointing south.

ScrollSE 26

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi południe i wschód.A scrolling cursor with arrows pointing south and east.

ScrollSW 25

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi południe i zachód.A scrolling cursor with arrows pointing south and west.

ScrollW 21

Kursor przewijania ze strzałką wskazującą Zachodnie.A scrolling cursor with an arrow pointing west.

ScrollWE 17

Kursor przewijania ze strzałkami wskazującymi Zachodnie i Wschodnie.A scrolling cursor with arrows pointing west and east.

SizeAll 7

Kursor ze strzałkami wskazującymi północ, Południowe, wschodnie i zachodnie.A cursor with arrows pointing north, south, east, and west.

SizeNESW 8

Kursor ze strzałkami wskazującymi północ i południowy zachód.A cursor with arrows pointing northeast and southwest.

SizeNS 9

Kursor ze strzałkami wskazującymi północ i południe.A cursor with arrows pointing north and south.

SizeNWSE 10

Kursor ze strzałkami wskazującymi północ i Południowo-Wschodnia.A cursor with arrows pointing northwest and southeast.

SizeWE 11

Kursor ze strzałkami wskazującymi Zachodnie i Wschodnie.A cursor with arrows pointing west and east.

UpArrow 12

Pionowy kursor strzałki.A vertical arrow cursor.

Wait 13

Kursor w postaci klepsydry.An hourglass cursor.

Uwagi

CursorType jest najczęściej używany w Extensible Application Markup Language (XAML) do określenia kursora.CursorType is mostly used in Extensible Application Markup Language (XAML) to specify the cursor. W kodzie, należy użyć Cursors klasy.In code, you should use the Cursors class.

Dotyczy

Zobacz też