InputDevice Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InputDevice.Initializes a new instance of the InputDevice class.

protected:
 InputDevice();
protected InputDevice ();
Protected Sub New ()

Dotyczy