InputManager.PrimaryKeyboardDevice Właściwość

Definicja

Pobiera podstawowe urządzenie klawiatury.Gets the primary keyboard device.

public:
 property System::Windows::Input::KeyboardDevice ^ PrimaryKeyboardDevice { System::Windows::Input::KeyboardDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.KeyboardDevice PrimaryKeyboardDevice { get; }
member this.PrimaryKeyboardDevice : System.Windows.Input.KeyboardDevice
Public ReadOnly Property PrimaryKeyboardDevice As KeyboardDevice

Wartość właściwości

KeyboardDevice

Urządzenie klawiatury.The keyboard device.

Dotyczy

Zobacz też