InputMethod.StateChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie stanu metody wejściowej (reprezentowanej przez ImeState Właściwość).Occurs when the input method state (represented by the ImeState property) changes.

public:
 event System::Windows::Input::InputMethodStateChangedEventHandler ^ StateChanged;
public event System.Windows.Input.InputMethodStateChangedEventHandler StateChanged;
member this.StateChanged : System.Windows.Input.InputMethodStateChangedEventHandler 
Public Custom Event StateChanged As InputMethodStateChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

InputMethodStateChangedEventHandler

Dotyczy

Zobacz też