InputMode Wyliczenie

Definicja

Określa możliwe wartości trybu wejściowego.Specifies the possible values for the input mode.

public enum class InputMode
public enum InputMode
type InputMode = 
Public Enum InputMode
Dziedziczenie
InputMode

Pola

Foreground 0

Dane wejściowe zostały podane, gdy aplikacja była na pierwszym planie.The input was provided when the application was in the foreground.

Sink 1

Dane wejściowe zostały podane, gdy aplikacja nie była na pierwszym planie.The input was provided when the application was not in the foreground.

Dotyczy