ManipulationStartedEventArgs.ManipulationContainer Właściwość

Definicja

Pobiera kontener, względem którego należy ManipulationOrigin Właściwość.Gets the container that the ManipulationOrigin property is relative to.

public:
 property System::Windows::IInputElement ^ ManipulationContainer { System::Windows::IInputElement ^ get(); };
public System.Windows.IInputElement ManipulationContainer { get; }
member this.ManipulationContainer : System.Windows.IInputElement
Public ReadOnly Property ManipulationContainer As IInputElement

Wartość właściwości

IInputElement

Kontener, względem którego należy ManipulationOrigin Właściwość.The container that the ManipulationOrigin property is relative to.

Dotyczy