RestoreFocusMode Wyliczenie

Definicja

Określa sposób, w jaki Windows Presentation Foundation (WPF) przywraca fokus do okna.Specifies how Windows Presentation Foundation (WPF) restores focus to the window.

public enum class RestoreFocusMode
public enum RestoreFocusMode
type RestoreFocusMode = 
Public Enum RestoreFocusMode
Dziedziczenie
RestoreFocusMode

Pola

Auto 0

Funkcja WPF automatycznie próbuje przywrócić fokus do elementu, który ostatnio miał fokus.WPF automatically tries to restore focus to the element that last had focus.

None 1

Funkcja WPF nie przywraca fokusu.WPF does not restore focus.

Dotyczy