StylusEventArgs(StylusDevice, Int32) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StylusEventArgs.Initializes a new instance of the StylusEventArgs class.

public:
 StylusEventArgs(System::Windows::Input::StylusDevice ^ stylus, int timestamp);
public StylusEventArgs (System.Windows.Input.StylusDevice stylus, int timestamp);
new System.Windows.Input.StylusEventArgs : System.Windows.Input.StylusDevice * int -> System.Windows.Input.StylusEventArgs
Public Sub New (stylus As StylusDevice, timestamp As Integer)

Parametry

stylus
StylusDevice

Pióro, które ma zostać skojarzone ze zdarzeniem.The stylus to associate with the event.

timestamp
Int32

Czas wystąpienia zdarzenia.The time when the event occurs.

Dotyczy