StylusPointDescription.IsSubsetOf(StylusPointDescription) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący StylusPointDescription jest podzbiorem określonego StylusPointDescription.Returns a value that indicates whether the current StylusPointDescription is a subset of the specified StylusPointDescription.

public:
 bool IsSubsetOf(System::Windows::Input::StylusPointDescription ^ stylusPointDescriptionSuperset);
public bool IsSubsetOf (System.Windows.Input.StylusPointDescription stylusPointDescriptionSuperset);
member this.IsSubsetOf : System.Windows.Input.StylusPointDescription -> bool
Public Function IsSubsetOf (stylusPointDescriptionSuperset As StylusPointDescription) As Boolean

Parametry

stylusPointDescriptionSuperset
StylusPointDescription

StylusPointDescription, względem którego ma zostać sprawdzona, czy bieżący StylusPointDescription jest podzbiorem.The StylusPointDescription against which to check whether the current StylusPointDescription is a subset.

Zwraca

Boolean

true, jeśli bieżący StylusPointDescription jest podzbiorem określonego StylusPointDescription; w przeciwnym razie false.true if the current StylusPointDescription is a subset of the specified StylusPointDescription; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza, czy description2 jest podzbiorem description1.The following example checks whether description2 is a subset of description1.

StylusPointDescription description1 =
   new StylusPointDescription(new StylusPointPropertyInfo[]
          {
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.X),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.Y),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.NormalPressure),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.XTiltOrientation),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.YTiltOrientation),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.BarrelButton)
          });

StylusPointDescription description2 =
   new StylusPointDescription(new StylusPointPropertyInfo[]
          {
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.X),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.Y),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.NormalPressure),
            new StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.BarrelButton)
          });
Dim description1 As New StylusPointDescription( _
  New StylusPointPropertyInfo() {New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.X), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.Y), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.NormalPressure), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.XTiltOrientation), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.YTiltOrientation), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.BarrelButton)})

Dim description2 As New StylusPointDescription( _
  New StylusPointPropertyInfo() {New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.X), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.Y), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.NormalPressure), _
                  New StylusPointPropertyInfo(StylusPointProperties.BarrelButton)})
if (description2.IsSubsetOf(description1))
{
  MessageBox.Show("description2 is a subset of description1.");
}
else
{
  MessageBox.Show("description2 is not a subset of description1.");
}
If description2.IsSubsetOf(description1) Then
  MessageBox.Show("description2 is a subset of description1.")
Else
  MessageBox.Show("description2 is not a subset of description1.")
End If

Dotyczy