StylusPointProperties.PitchRotation Pole

Definicja

Określa, czy Porada znajduje się powyżej, czy poniżej linii poziomej, która jest prostopadła do powierzchni pisania.Represents whether the tip is above or below a horizontal line that is perpendicular to the writing surface.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ PitchRotation;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty PitchRotation;
 staticval mutable PitchRotation : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly PitchRotation As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Uwagi

Uwaga

Wymaga to trójwymiarowego dyskretyzatora.This requires a three-dimensional digitizer.

Wartość jest dodatnia, jeśli Porada jest powyżej wiersza i ujemna, jeśli znajduje się poniżej wiersza.The value is positive if the tip is above the line and negative if it is below the line. Na przykład jeśli masz pióro przed ty i piszesz na ścianie urojonej, gęstość jest dodatnia, jeśli Porada znajduje się powyżej linii, która jest powiększa od użytkownika do ściany.For example, if you hold the pen in front of you and write on an imaginary wall, the pitch is positive if the tip is above a line extending from you to the wall.

Dotyczy