StylusPointProperties.SecondaryTipButton Pole

Definicja

Przedstawia pomocniczy przycisk porady pióra.Represents the secondary tip button of a stylus.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ SecondaryTipButton;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty SecondaryTipButton;
 staticval mutable SecondaryTipButton : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly SecondaryTipButton As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Dotyczy