StylusPointProperties.TangentPressure Pole

Definicja

Przedstawia nacisk końcówki pióra wzdłuż płaszczyzny powierzchni komputera typu Tablet.Represents the pen tip pressure along the plane of the Tablet PC surface.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ TangentPressure;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty TangentPressure;
 staticval mutable TangentPressure : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly TangentPressure As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Uwagi

TangentPressurePole reprezentuje nacisk wzdłuż płaszczyzny powierzchni komputera typu Tablet.The TangentPressure field represents pressure along the plane of the Tablet PC surface. NormalPressurePole reprezentuje nacisk prostopadły do płaszczyzny powierzchni komputera typu Tablet.The NormalPressure field represents pressure perpendicular to the plane of the Tablet PC surface.

Dotyczy