StylusPointProperties.TwistOrientation Pole

Definicja

Przedstawia obrót w prawo kursora wokół jego własnej osi.Represents the clockwise rotation of the cursor around its own axis.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ TwistOrientation;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty TwistOrientation;
 staticval mutable TwistOrientation : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly TwistOrientation As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Dotyczy