StylusPointProperties.X Pole

Definicja

Przedstawia współrzędną x w przestrzeni współrzędnych tabletu.Represents the x-coordinate in the tablet coordinate space.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ X;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty X;
 staticval mutable X : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly X As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Dotyczy