Tablet Klasa

Definicja

Zapewnia dostęp do metod statycznych, które zwracają urządzenia typu Tablet dołączone do systemu.Provides access to static methods that return the tablet devices attached to the system.

public ref class Tablet abstract sealed
public static class Tablet
type Tablet = class
Public Class Tablet
Dziedziczenie
Tablet

Właściwości

CurrentTabletDevice

Pobiera bieżącą wartość TabletDevice .Gets the current TabletDevice.

TabletDevices

Pobiera TabletDeviceCollection skojarzoną z systemem.Gets the TabletDeviceCollection associated with the system.

Dotyczy