TabletHardwareCapabilities Wyliczenie

Definicja

Definiuje wartości, które określają możliwości sprzętowe urządzenia typu Tablet, w tym cyfrowe komputery stacjonarne i myszy.Defines values that specify the hardware capabilities of a tablet device, including desktop digitizers and mice.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class TabletHardwareCapabilities
[System.Flags]
public enum TabletHardwareCapabilities
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum TabletHardwareCapabilities
[<System.Flags>]
type TabletHardwareCapabilities = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type TabletHardwareCapabilities = 
Public Enum TabletHardwareCapabilities
Dziedziczenie
TabletHardwareCapabilities
Atrybuty

Pola

HardProximity 4

Wskazuje, że urządzenie typu tablet może generować pakiety w środowisku, gdy pióro znajduje się w zakresie wykrywania fizycznego (bliskości) urządzenia typu Tablet.Indicates the tablet device can generate in-air packets when the stylus is in the physical detection range (proximity) of the tablet device.

Integrated 1

Wskazuje, że dyskretyzatora jest zintegrowany z wyświetlaczem.Indicates the digitizer is integrated with the display.

None 0

Wskazuje, że urządzenie typu tablet nie może podawać tych informacji.Indicates the tablet device cannot provide this information.

StylusHasPhysicalIds 8

Wskazuje, że urządzenie typu tablet może jednoznacznie identyfikować aktywne pióro.Indicates the tablet device can uniquely identify the active stylus.

StylusMustTouch 2

Oznacza, że pióro musi znajdować się w fizycznym kontakcie z urządzeniem tabletu, aby zgłosić jego pozycję.Indicates the stylus must be in physical contact with the tablet device to report its position.

SupportsPressure 1073741824

Wskazuje, że urządzenie typu tablet może wykryć ilość nacisku zastosowanego przez użytkownika podczas korzystania z pióra.Indicates that the tablet device can detect the amount of pressure the user applies when using the stylus.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić możliwości sprzętowe urządzenia typu Tablet.The following example demonstrates how to determine the hardware capabilities of a tablet device.

if ((Tablet.CurrentTabletDevice.TabletHardwareCapabilities
  & TabletHardwareCapabilities.SupportsPressure) ==
   TabletHardwareCapabilities.SupportsPressure)
{
  textbox1.AppendText("The tablet can detect the pressure of the teblet pen.");
}
If ((Tablet.CurrentTabletDevice.TabletHardwareCapabilities And _
   TabletHardwareCapabilities.SupportsPressure) = _
   TabletHardwareCapabilities.SupportsPressure) Then

  textbox1.AppendText("The tablet can detect the pressure of the teblet pen.")
End If

Uwagi

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute umożliwiający bitowe połączenie jego wartości członkowskich.This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Dotyczy