TextCompositionManager.TextInputEvent Pole

Definicja

Identyfikuje TextInput dołączone zdarzenie.Identifies the TextInput attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ TextInputEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent TextInputEvent;
 staticval mutable TextInputEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly TextInputEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy