ComponentDispatcher.ThreadFilterMessage Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pompa komunikatów odbiera komunikat z klawiatury.Occurs when the message pump receives a keyboard message.

public:
 static event System::Windows::Interop::ThreadMessageEventHandler ^ ThreadFilterMessage;
public static event System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler ThreadFilterMessage;
[add: System.Security.SecurityCritical]
[remove: System.Security.SecurityCritical]
public static event System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler ThreadFilterMessage;
member this.ThreadFilterMessage : System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler 
[<add: System.Security.SecurityCritical>]
[<remove: System.Security.SecurityCritical>]
member this.ThreadFilterMessage : System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler 
Public Shared Custom Event ThreadFilterMessage As ThreadMessageEventHandler 

Typ zdarzenia

ThreadMessageEventHandler
Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też