ComponentDispatcher.ThreadPreprocessMessage Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pompa komunikatów odbiera komunikat z klawiatury.Occurs when the message pump receives a keyboard message.

public:
 static event System::Windows::Interop::ThreadMessageEventHandler ^ ThreadPreprocessMessage;
public static event System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler ThreadPreprocessMessage;
[add: System.Security.SecurityCritical]
[remove: System.Security.SecurityCritical]
public static event System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler ThreadPreprocessMessage;
member this.ThreadPreprocessMessage : System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler 
[<add: System.Security.SecurityCritical>]
[<remove: System.Security.SecurityCritical>]
member this.ThreadPreprocessMessage : System.Windows.Interop.ThreadMessageEventHandler 
Public Shared Custom Event ThreadPreprocessMessage As ThreadMessageEventHandler 

Typ zdarzenia

ThreadMessageEventHandler
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie należy podwyższyć po ThreadFilterMessage , jeśli to zdarzenie nie jest obsługiwane.This event should be raised after ThreadFilterMessage, if that event is not handled.

Dotyczy

Zobacz też