CursorInteropHelper Klasa

Definicja

Udostępnia statyczną klasę pomocniczą dla WPF/Win32 współdziałania z jedną metodą, która jest używana do uzyskiwania obiektu Windows Presentation Foundation (WPF) Cursor na podstawie podanego dojścia kursora Win32.Provides a static helper class for WPF/Win32 interoperation with one method, which is used to obtain a Windows Presentation Foundation (WPF) Cursor object based on a provided Win32 cursor handle.

public ref class CursorInteropHelper abstract sealed
public static class CursorInteropHelper
type CursorInteropHelper = class
Public Class CursorInteropHelper
Dziedziczenie
CursorInteropHelper

Metody

Create(SafeHandle)

Zwraca obiekt Windows Presentation Foundation (WPF) Cursor na podstawie podanego dojścia kursora Win32.Returns a Windows Presentation Foundation (WPF) Cursor object based on a provided Win32 cursor handle.

Dotyczy