IKeyboardInputSite.Unregister Metoda

Definicja

Wyrejestrowuje podrzędny ujścia danych wejściowych klawiatury z tej lokacji.Unregisters a child keyboard input sink from this site.

public:
 void Unregister();
public void Unregister ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Unregister ();
abstract member Unregister : unit -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member Unregister : unit -> unit
Public Sub Unregister ()
Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie ma wpływu na lokację w kontenerze.This property does not affect the site on the container.

Dotyczy