RenderMode Wyliczenie

Definicja

Określa preferencję renderowania.Specifies the rendering preference.

public enum class RenderMode
public enum RenderMode
type RenderMode = 
Public Enum RenderMode
Dziedziczenie
RenderMode

Pola

Default 0

Renderowanie WPF jest w sprzęt, o ile to możliwe; oprogramowanie w przeciwnym razie.The WPF rendering is in hardware, if possible; software otherwise.

SoftwareOnly 1

Renderowanie WPF jest tylko w oprogramowaniu.The WPF rendering is in software only.

Uwagi

Preferencja SoftwareOnly zastępuje RenderMode ustawienie.The SoftwareOnly preference overrides the RenderMode setting.

Dotyczy