XmlnsDictionary.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEnumerator().For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

Obiekt IEnumerator, którego można użyć do iteracji w kolekcji.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy