ByteKeyFrameCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ByteKeyFrameCollection.Initializes a new instance of the ByteKeyFrameCollection class.

public:
 ByteKeyFrameCollection();
public ByteKeyFrameCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy