HandoffBehavior Wyliczenie

Definicja

Określa sposób interakcji nowych animacji z istniejącymi, które są już stosowane do właściwości.

public enum class HandoffBehavior
public enum HandoffBehavior
type HandoffBehavior = 
Public Enum HandoffBehavior
Dziedziczenie
HandoffBehavior

Pola

Compose 1

Nowe animacje są łączone z istniejącymi animacjami, dołączając nowe animacje na końcu łańcucha kompozycji.

SnapshotAndReplace 0

Nowe animacje zastępują wszystkie istniejące animacje we właściwościach, do których są stosowane.

Uwagi

Po zastosowaniu Storyboardwłaściwości , AnimationTimelinelub AnimationClock do właściwości przy użyciu narzędzia Compose wszystkie Clock obiekty wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; system chronometrażu nie usunie zegarów automatycznie.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu narzędzia Compose, należy usunąć tworzenie zegarów z animowanej właściwości po zakończeniu. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara:

Jest to przede wszystkim problem dotyczący animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia. Gdy obiekt zostanie odśmiecony, jego zegary również zostaną odłączone i odśmiecanie pamięci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz Animacja i System chronometrażu — omówienie.

Dotyczy