Int32KeyFrameCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Int32KeyFrameCollection.Initializes a new instance of the Int32KeyFrameCollection class.

public:
 Int32KeyFrameCollection();
public Int32KeyFrameCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy