PointKeyFrameCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PointKeyFrameCollection.Initializes a new instance of the PointKeyFrameCollection class.

public:
 PointKeyFrameCollection();
public PointKeyFrameCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy